خدمات

ارتودنسی دندان

ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت

در ارتودنسی ثابت براکت هایی روی هر دندان چسبانده می شود. این براکت ها با استفاده از یک سیم به هم متصل می شوند. بیمار نمی تواند این ارتودنسی را از دهان خود خارج کند. هدف ارتودنسی ثابت حرکت دندان ها و تراز کردن دندان های فک بالا با فک پایین است.

ارتودنسی متحرک

در این نوع ارتودنسی از صفحات پلاستیکی استفاده می شود که سقف دهان یا کام را می پوشاند و با یک سیم قوس دار چند دندان را نیز نگه می دارد. بیمار می تواند در صورت لزوم مثلا هنگام غذا خوردن آن را از دهان خود خارج کند این نوع ارتودنسی خیلی باعث حرکت دندان ها نمی شود و معمولا برای مشکلات فکی و در سنین پایین استفاده می شود.

ارتودنسی نامرئی

در این نوع ارتودنسی برای دیده نشدن براکت ها از نوع شفاف یا بی رنگ آن استفاده می شود که به آن ارتودنسی شفاف نیز گفته می شود. ارتودنسی نامرئی یا شفاف چون کمتر دیده می شود در بین بزرگسالان خیلی محبوب شده است.

اهداف

بستن فاصله بین دندان ها
ردیف و منظم کردن دندان ها
تراز و یکنواخت کردن نظم دندان ها
جلوگیری از رشد ناقص و انحراف دندان ها

نحوه درمان

در حالت کلی نحوه ی درمان یا کارکرد ارتودنسی بدین صورت است که در طول یک دوره ی ثابت، یک فشار آرام و مداوم در یک جهت خاص بر روی دندان ها وارد می کند. با حرکت دندان ها، استخوان ها نیز تغییر شکل داده و دندان ها به تدریج مرتب می شوند.
دریافت نوبت