برای ارتودنسی دارم کارای ترمیم رو انجام میدم آیا میتونم قبل از ارتودنسی روکش دندون انجام بدم

پرسش :
من  برای ارتودنسی دارم کارای ترمیم رو انجام میدم میخواستم ببینم آیا میتونم قبل از ارتودنسی روکش دندون انجام بدم یا نه؟
پاسخ :
درمانهاى ترميمى قبل از ارتودنسى و كارهاى مربوط به روكش بعد از درمان ارتودنسى انجام ميشوند.