آخرین تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۳

آخرین تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۳

samira ghabeli ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
تعرفه دندانپزشکی
()

تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۳ برای هر نوع درمان دهان و دندانی و هر مرکز دندانپزشکی متفاوت است. در این صفحه به طور حدودی تعرفه انواع خدمات دندانپزشکی اعم از هزینه عصب کشی دندان، هزینه پر کردن دندان، هزین کشیدن دندان، هزینه ارتودنسی دندان و …. را آورده ایم.

هزینه ویزیت دندانپزشکی

قبل از شروع هر نوع پروسه درمانی و زیبایی در دندانپزشکی نیاز به معاینه توسط دندانپزشک است که هزینه ویزیت دندانپزشکی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ویزیت دندانپزشکیتعرفه دندانپزشکی (به تومان)
ویزیت دندانپزشکی عمومی۱۲۰/۰۰۰
ویزیت دندانپزشکی تخصصی۲۰۰/۰۰۰

هزینه کشیدن دندان

در تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۳ یکی از عمومی ترین خدمات دندانپزشکی کشیدن دندان است که تعرفه این خدمات در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه جراحی تخصصی (به تومان)هزینه جراحی عمومی (به تومان)
کشیدن دندان جلویی۷۲۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقبی۹۵۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقل۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰
خار کردن دندان نیش نهفته۴/۸۰۰/۰۰۰ـــــــــ
جراحی نسج نرم۲/۱۶۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰
جراحی نسج سخت۴/۲۰۰/۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
آلوئوپالستی هر فک۴/۲۰۰/۰۰۰ـــــــــ
فرنکتومی با لیزر۴۸۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
باز کردن آبسه داخل دهان۹۵۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰
خارج کردن ریشه باقیمانده دندان۴/۲۰۰/۰۰۰ـــــــــ

هزینه درمان ریشه دندان

تعرفه دندانپزشکی در خدمات مربوط به درمان ریشه دندان و هزینه عصب کشی دندان به نوع دندان و اینکه دندان مربوطه چند کانال دارد بستگی دارد. برای مثال هزینه عصب کشی دندان یک کاناله کمتر از هزینه عصب کشی دندان چهار کاناله است.

نوع درمانهزینه (به تومان)
پالپوتومی اورژانس دندان دائمی۱/۸۰۰/۰۰۰
درمان ریشه یک کانال۲/۴۰۰/۰۰۰
درمان ریشه دو کانال۳/۰۰۰/۰۰۰
درمان ریشه سه کانال۳/۵۰۰/۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۴/۲۰۰/۰۰۰
اپکسوژنز هر دندان۳/۰۰۰/۰۰۰
اپکسیفیکاسیون هر کانال۲/۵۰۰/۰۰۰

هزینه پریو

خدماتی مثل جرم گیری دندان، افزایش طول تاج دندان و …. جهت بهبود سلامت لثه انجام می شود. تعرفه دندانپزشکی برای خدمات این چنینی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه تخصصی (به تومان)هزینه عمومی (به تومان)
جرمگیری بروساژ کامل دو فک عمومی۳/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰
فلپ نیم فک۹/۵۰۰/۰۰۰ـــــــــ
افزایش طول تاج همراه با فلپ۶/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
پیوند لثه یک دندان۷/۲۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه هر دندان نسج نرم و سخت۴/۸۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه هر دندان نسج نرم با لیزر۲/۴۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه نسج نرم با تیغ جراحی۱/۲۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
لیفت سینوس closed۶/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت سینوس open۱۴/۵۰۰/۰۰۰ـــــــــ
دپیگمانتاسیون لثه هر فک۳/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
اکسپوژر دندان۶/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ

هزینه پروتز دندان

پروتزها و روکش های دندانی شامل کامپوزیت دندان، لمینت دندان و انواع روکش دندان است که تعرفه دندانپزشکی در سال ۱۴۰۳ برای این نوع خدمات زیبایی دندانپزشکی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه تخصصی (به تومان)هزینه عمومی (به تومان)
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه۵/۵۰۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک۴/۲۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰
پست و کور ریختگی۳/۳۵۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۷/۲۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰
لمینت برند IPS۶/۵۰۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰
چسباندن روکش های قدیمی فاقد گارانتی۹۵۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰
خارج کردن روکش های قدیمی فاقد گارانتی۱/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
جدا کردن روکش های بهم چسبیده۱/۲۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
نایت گارد سخت۴/۲۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰
نایت گارد نرم۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
چسباندن بریج قدیمی فاقد گارانتی۱/۲۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
پروتز پارسیل آکریلی فلیپر۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰
پروتز کامل هر فک۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰
خارج کردن پست و کور ریختگی۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰
سرامیکی Onlay endocrowon۷/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
کامپوزیتیOnlay endocrowon۴/۲۰۰/۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰
مریلند بریج۶/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰

هزینه فیشور سیلانت

فیشور سیلانت یکی از خدمات رایج دندانپزشکی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان است. در این روش دندانپزشک به کمک مواد مخصوصی درزها و شیارهای دندان را می پوشاند. تعرفه دندانپزشکی فیشور سیلانت در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
پالپوتومی شیری۱/۲۰۰/۰۰۰
پالپکتومی شیری۱/۴۵۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۶۰۰/۰۰۰
فیشور سیالنت هر دندان۹۵۰/۰۰۰
استریپ هر دندان۶۰۰/۰۰۰
بند و لوپ۲/۰۰۰/۰۰۰
اس اس کراون۱/۴۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با امالگام۱/۴۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۱/۸۰۰/۰۰۰

هزینه دندانپزشکی کودکان

خدمات مربوط به دندانپزشکی کودکان بسیار متنوع هستند و طبیعتا در صورتی که این درمان ها تحت نظر متخصص دندانپزشکی کودکان انجام شود بهتر و هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.

نوع درمانهزینه (به تومان)
کشیدن دندان قدامی شیری۶۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی شیری۸۵۰/۰۰۰
پالپوتومی شیری۱/۲۰۰/۰۰۰
پالپکتومی شیری۱/۴۵۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۶۰۰/۰۰۰
فیشور سیالنت هر دندان۹۵۰/۰۰۰
استریپ هر دندان۶۰۰/۰۰۰
بند و لوپ۲/۱۰۰/۰۰۰
اس اس کراون۱/۴۵۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با امالگام۱/۴۵۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۱/۸۰۰/۰۰۰
بیهوشی کودکان ۶/۰۰۰/۰۰۰

هزینه دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی ترمیمی هنر تشخیص و درمان هر گونه پوسیدگی، بدشکلی و ضایعات دندانی است. در این روش دندانپزشک سعی بر احیای دندان و حفظ آن دارد. تعرفه دندانپزشکی در سال ۱۴۰۳ مربوط به دندانپزشکی ترمیمی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
ترمیم آمالگام کالس پنج یا یک سطحی۱/۴۵۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۱/۷۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۱/۹۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت کالس پنج یا یک سطحی۱/۸۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کالس سه۱/۸۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کالس چهار۲/۱۰۰/۰۰۰
ترمیم بیلداپ با آمالگام دندان دائمی۲/۴۰۰/۰۰۰
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری دندان دائمی۲/۶۰۰/۰۰۰
پین معمولی۶۰۰/۰۰۰
فایبر پست۷۰۰/۰۰۰
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان۷۰۰/۰۰۰
فیسینگ کامپوزیت هر دندان۴/۲۰۰/۰۰۰
خارج کردن پین داخل کانال۱/۴۵۰/۰۰۰
بلیچینگ دندان در خانه۳/۰۰۰/۰۰۰
بلیچینگ دندان در مطب۴/۲۰۰/۰۰۰
نگین زیبایی هر دندان۱/۲۰۰/۰۰۰

هزینه ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان یکی از خدمات تخصصی دندانپزشکی است که باید توسط متخصص ارتودنسی انجام شود. این درمان به منظور اصلاح و درمان هر گونه ناهنجاری دندانی اعم از نامرتبی دندان ها، کجی دندان ها، جلو یا عقب بودن فک ها، فاصله بین دندانی و … انجام می شود. هزینه ارتودنسی دندان با توجه به روش ارتودنسی متفاوت است که در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان۶۰/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان۶۶/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی دیمون به ازای هرفک ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی سرامیکی به ازای هر فک۲۴/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی متحرک دو فک۳۶/۰۰۰/۰۰۰
دستگاه فانکشنال۳۶/۰۰۰/۰۰۰
تعویض پلاک شکسته فانکشنال۶/۰۰۰/۰۰۰
هدگیر ارتودنسی۱۸/۰۰۰/۰۰۰
ریتینر هر فک۴/۸۰۰/۰۰۰
تعویض الاینر متحرک هر فک۴/۸۰۰/۰۰۰

هزینه ایمپلنت دندان

یکی از بهترین روش های جایگزینی دندان ها ایمپلنت دندان است که هزینه ایمپلنت دندان با توجه به تعداد دندان های ایمپلنت شده، برند ایمپلنت و نوع متریال مصرفی متفاوت است. اما به طور کلی تعرفه دندانپزشکی ایمپلنت دندان در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
یک واحد ایمپلنت کره ای۱۴/۵۰۰/۰۰۰
یک واحد ایمپلنت نئودنت سوئیسی۲۰/۵۰۰/۰۰۰
یک واحد ایمپلنت اشترومن سوئیسی۳۱/۰۰۰/۰۰۰
پیوند استخوان بالک۱۵/۵۰۰/۰۰۰
پیوند استخوان برای ایمپلنت۹/۵۰۰/۰۰۰

عوامل تاثیرگذار بر هزینه دندانپزشکی کدامند؟

تعرفه دندانپزشکی در ایران هر ساله افزایش پیدا می کند و عوامل مختلفی اعم از افزایش قیمت تجهیزات که اکثرا وارداتی هستند، افزایش قیمت مواد مصرفی در دندانپزشکی، افزایش دستمزد دندانپزشک، میزان تخصص دندانپزشکی و موقعیت جغرافیایی مطب دندانپزشکی دلیل این افزایش قیمت هستند.

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

نظر بدهید
لطفا تمامی موارد خواسته شده را وارد نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وارد کردن موارد ضروری الزامیست.