آخرین تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۲

آخرین تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۲

samira ghabeli ۴ آذر ۱۴۰۲
تعرفه دندانپزشکی
()

تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۲ برای هر نوع درمان دهان و دندانی و هر مرکز دندانپزشکی متفاوت است. در این صفحه به طور حدودی تعرفه انواع خدمات دندانپزشکی اعم از هزینه عصب کشی دندان، هزینه پر کردن دندان، هزین کشیدن دندان، هزینه ارتودنسی دندان و …. را آورده ایم.

هزینه ویزیت دندانپزشکی

قبل از شروع هر نوع پروسه درمانی و زیبایی در دندانپزشکی نیاز به معاینه توسط دندانپزشک است که هزینه ویزیت دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

ویزیت دندانپزشکیتعرفه دندانپزشکی (به تومان)
ویزیت دندانپزشکی عمومی۱۰۰/۰۰۰
ویزیت دندانپزشکی تخصصی۱۵۰/۰۰۰

هزینه کشیدن دندان

در تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۲ یکی از عمومی ترین خدمات دندانپزشکی کشیدن دندان است که تعرفه این خدمات در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه جراحی تخصصی (به تومان)هزینه جراحی عمومی (به تومان)
کشیدن دندان جلویی۶۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقبی۸۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقل۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
خار کردن دندان نیش نهفته۴/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
جراحی نسج نرم۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
جراحی نسج سخت۳/۵۰۰/۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
آلوئوپالستی هر فک۳/۵۰۰/۰۰۰ـــــــــ
فرنکتومی با لیزر۴۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
باز کردن آبسه داخل دهان۸۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
خارج کردن ریشه باقیمانده دندان۳/۵۰۰/۰۰۰ـــــــــ

هزینه درمان ریشه دندان

تعرفه دندانپزشکی در خدمات مربوط به درمان ریشه دندان و هزینه عصب کشی دندان به نوع دندان و اینکه دندان مربوطه چند کانال دارد بستگی دارد. برای مثال هزینه عصب کشی دندان یک کاناله کمتر از هزینه عصب کشی دندان چهار کاناله است.

نوع درمانهزینه (به تومان)
پالپوتومی اورژانس دندان دائمی۱/۵۰۰/۰۰۰
درمان ریشه یک کانال۲/۰۰۰/۰۰۰
درمان ریشه دو کانال۲/۵۰۰/۰۰۰
درمان ریشه سه کانال۳/۰۰۰/۰۰۰
درمان ریشه چهار کانال ۳/۵۰۰/۰۰۰
اپکسوژنز هر دندان۲/۵۰۰/۰۰۰
اپکسیفیکاسیون هر کانال۲/۰۰۰/۰۰۰

هزینه پریو

خدماتی مثل جرم گیری دندان، افزایش طول تاج دندان و …. جهت بهبود سلامت لثه انجام می شود. تعرفه دندانپزشکی برای خدمات این چنینی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه تخصصی (به تومان)هزینه عمومی (به تومان)
جرمگیری بروساژ کامل دو فک عمومی۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
فلپ نیم فک۸/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
افزایش طول تاج همراه با فلپ۵/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
پیوند لثه یک دندان۶/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه هر دندان نسج نرم و سخت۴/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه هر دندان نسج نرم با لیزر۲/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت لثه نسج نرم با تیغ جراحی۱/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
لیفت سینوس closed۵/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
لیفت سینوس open۱۲/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ
دپیگمانتاسیون لثه هر فک۲/۵۰۰/۰۰۰ـــــــــ
اکسپوژر دندان۵/۰۰۰/۰۰۰ـــــــــ

هزینه پروتز دندان

پروتزها و روکش های دندانی شامل کامپوزیت دندان، لمینت دندان و انواع روکش دندان است که تعرفه دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲ برای این نوع خدمات زیبایی دندانپزشکی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه تخصصی (به تومان)هزینه عمومی (به تومان)
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه۴/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک۳/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
پست و کور ریختگی۲/۸۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۶/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰
لمینت برند IPS۵/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
چسباندن روکش های قدیمی فاقد گارانتی۸۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
خارج کردن روکش های قدیمی فاقد گارانتی۱/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
جدا کردن روکش های بهم چسبیده۱/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
نایت گارد سخت۳/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
نایت گارد نرم۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
چسباندن بریج قدیمی فاقد گارانتی۱/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
پروتز پارسیل آکریلی فلیپر۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
پروتز کامل هر فک۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
خارج کردن پست و کور ریختگی۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
سرامیکی Onlay endocrowon۶/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰
کامپوزیتیOnlay endocrowon۳/۵۰۰/۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
مریلند بریج۵/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰

هزینه فیشور سیلانت

فیشور سیلانت یکی از خدمات رایج دندانپزشکی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان است. در این روش دندانپزشک به کمک مواد مخصوصی درزها و شیارهای دندان را می پوشاند. تعرفه دندانپزشکی فیشور سیلانت در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
پالپوتومی شیری۱/۰۰۰/۰۰۰
پالپکتومی شیری۱/۲۰۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۵۰۰/۰۰۰
فیشور سیالنت هر دندان۸۰۰/۰۰۰
استریپ هر دندان۵۰۰/۰۰۰
بند و لوپ۱/۸۰۰/۰۰۰
اس اس کراون۱/۲۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با امالگام۱/۲۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۱/۵۰۰/۰۰۰

هزینه دندانپزشکی کودکان

خدمات مربوط به دندانپزشکی کودکان بسیار متنوع هستند و طبیعتا در صورتی که این درمان ها تحت نظر متخصص دندانپزشکی کودکان انجام شود بهتر و هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.

نوع درمانهزینه (به تومان)
کشیدن دندان قدامی شیری۵۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی شیری۷۰۰/۰۰۰
پالپوتومی شیری۱/۰۰۰/۰۰۰
پالپکتومی شیری۱/۲۰۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۵۰۰/۰۰۰
فیشور سیالنت هر دندان۸۰۰/۰۰۰
استریپ هر دندان۵۰۰/۰۰۰
بند و لوپ۱/۸۰۰/۰۰۰
اس اس کراون۱/۲۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با امالگام۱/۲۰۰/۰۰۰
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت۱/۵۰۰/۰۰۰
بیهوشی کودکان ۵/۰۰۰/۰۰۰

هزینه دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی ترمیمی هنر تشخیص و درمان هر گونه پوسیدگی، بدشکلی و ضایعات دندانی است. در این روش دندانپزشک سعی بر احیای دندان و حفظ آن دارد. تعرفه دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به دندانپزشکی ترمیمی به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
ترمیم آمالگام کالس پنج یا یک سطحی۱/۲۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۱/۴۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۱/۶۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت کالس پنج یا یک سطحی۱/۵۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کالس سه۱/۶۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کالس چهار۱/۸۰۰/۰۰۰
ترمیم بیلداپ با آمالگام دندان دائمی۲/۰۰۰/۰۰۰
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری دندان دائمی۲/۲۰۰/۰۰۰
پین معمولی۵۰۰/۰۰۰
فایبر پست۶۰۰/۰۰۰
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان۶۰۰/۰۰۰
فیسینگ کامپوزیت هر دندان۳/۵۰۰/۰۰۰
خارج کردن پین داخل کانال۱/۲۰۰/۰۰۰
بلیچینگ دندان در خانه۲/۵۰۰/۰۰۰
بلیچینگ دندان در مطب۳/۵۰۰/۰۰۰
نگین زیبایی هر دندان۱/۰۰۰/۰۰۰

هزینه ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان یکی از خدمات تخصصی دندانپزشکی است که باید توسط متخصص ارتودنسی انجام شود. این درمان به منظور اصلاح و درمان هر گونه ناهنجاری دندانی اعم از نامرتبی دندان ها، کجی دندان ها، جلو یا عقب بودن فک ها، فاصله بین دندانی و … انجام می شود. هزینه ارتودنسی دندان با توجه به روش ارتودنسی متفاوت است که در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان۵۵/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی دیمون به ازای هرفک ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی سرامیکی به ازای هر فک۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی متحرک دو فک۳۰/۰۰۰/۰۰۰
دستگاه فانکشنال۳۰/۰۰۰/۰۰۰
تعویض پلاک شکسته فانکشنال۵/۰۰۰/۰۰۰
هدگیر ارتودنسی۱۵/۰۰۰/۰۰۰
ریتینر هر فک۴/۰۰۰/۰۰۰
تعویض الاینر متحرک هر فک۴/۰۰۰/۰۰۰

هزینه ایمپلنت دندان

یکی از بهترین روش های جایگزینی دندان ها ایمپلنت دندان است که هزینه ایمپلنت دندان با توجه به تعداد دندان های ایمپلنت شده، برند ایمپلنت و نوع متریال مصرفی متفاوت است. اما به طور کلی تعرفه دندانپزشکی ایمپلنت دندان در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع درمانهزینه (به تومان)
یک واحد ایمپلنت کره ای۱۲/۰۰۰/۰۰۰
یک واحد ایمپلنت نئودنت سوئیسی۱۷/۰۰۰/۰۰۰
یک واحد ایمپلنت اشترومن سوئیسی۲۶/۰۰۰/۰۰۰
پیوند استخوان بالک۱۳/۰۰۰/۰۰۰
پیوند استخوان برای ایمپلنت۸/۰۰۰/۰۰۰

عوامل تاثیرگذار بر هزینه دندانپزشکی کدامند؟

تعرفه دندانپزشکی در ایران هر ساله افزایش پیدا می کند و عوامل مختلفی اعم از افزایش قیمت تجهیزات که اکثرا وارداتی هستند، افزایش قیمت مواد مصرفی در دندانپزشکی، افزایش دستمزد دندانپزشک، میزان تخصص دندانپزشکی و موقعیت جغرافیایی مطب دندانپزشکی دلیل این افزایش قیمت هستند.

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

نظر بدهید
لطفا تمامی موارد خواسته شده را وارد نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وارد کردن موارد ضروری الزامیست.