جایگزین موم ارتودنسی

نحوه استفاده از موم ارتودنسی و کاربرد آن

موم ارتودنسی را غالبا آندسته از کودکانی که به تازگی ارتودنسی دندان انجام داده اند مورد استفاده قرار میدهند. اگر کودکتان با وجود بریس ها احساس ناراحتی دارد و یا دهانش زخم میشود باید حتما از وکس ارتودنسی یا همان ...
۱۱ تیر ۱۳۹۹
مشاهده