وقتی ارتودنسی کنیم بعد چند سال دوباره برمیگیرده به حالت اول راسته؟ و این که هزینه ارتودنسی چند؟

بعد از درمان ارتودنسى با گذشت زمان كمى دندانها حركت خواهند كرد و اين مسئله در  افرادى هم كه ارتودنسى نكرده اند اتفاق مي افتد ولى بازگشت به حالت اول وجود ندارد
هزينه درمان نيز بعد از انجام معاينه كلينيكى وارزيابى راديو گرافي ها اعلام مي شود.